طبیعت و حیات وحش زانوس

زانوس روستای تاریخی است که در جنوب شهرستان نوشهر از توابع بخش کجور قرار دارد ، جزء دهستان زانوس رستاق است . این روستا از شمال به روستای خوشل ، از   جنوب به ارتفاعات البرز قله ی نمازگا (نمازیا ) از مشرق به روستای میخسازو ازمغرب به روسـتای اطاق سرا محـدود می شود  . که درطـول جـغرافـیایی ً14/ 51 وعرض جـغرافیایی ً20/ 36 قرار دارد .اختلاف سطح  زمین  این روستا  با سطح دریااز 1582 مترالی  3860  متر متغیر است وبا مساحت تقریبی  16000  هکتارمی باشد .

روستای زانوس دارای منابع طبیعی خارق العاده با چشم انداز های بسیار زیبا و خیره کننده وجذاب است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند ، تا جایی که نظر هنر مند ایرانی جناب استاد محمد غفاری معروف به کمال الملک را به خود معطوف کرد و آن استاد  گرانقدر را واداشت  تا از این چشم انداز زیبا تابلوی نقاشی بیاد ماندنی در سال 1306 (ه : ق)از خود به یادگار بگذارد .  اصل نقاشی در موزه لوور پاریس وکپی آن در کاخ گلستان است .

 

 

 همانطوریکه درتصویر دورنمایی اززانوس را مشاهده می کنید نا گفته پیداست که منطقه ی زانوس از یک اکوسیستم ایده آل شامل مناطق : جنگلی  ، نیمه جنگلی  ، استپی ، صخره ای  با قله های مرتفع  تشکیل یافته که زیستگاه بسیار مناسبی برای انواع  گونه های جانوران  وحشی از رده های  پستانداران ،  پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان و آب زیان  می باشد  که در مراحل بعدی بطور مفصل به آنها اشاره خواهد شد .

منطقه ی  جنگلی زانوس  از نوع  جنگلهای هیرکانی (پهن برگ)  است .

پوشش  جنگلی شامل انبوهی از درختان است  که  عمده ترین  گونه ها ی درختی  منطقه  عبارتند  از :  بلوط   Quercus  Emaqcralteraـــ بلند مازو Quercus   castaneifolia ــ راش Fagus  orentalisـــ  لِوَر  Carpinus  orientalisـــ  مَمرَز Carpinus  betulusـــ  نمدار Tilia  begonifoliـــ کرب Acer  platanoides ـــ  وَن Fraxinus  excelsior ـــ مَلَچ Ulmus glabra ـــ اوجا Ulmus cartinifolai ـــ آزاد (ازّار) Zelkova carpinifolia ، بیدSalix  SPـــ  شیردار Acer   cappadocicum ــــ گیلاس وحشی ( آلوکک) Cerasus  avium ـــ کرچف ، (کرچت) Acer  schuchaensisـــ سپیدار  Populus   SPـــ بید مشک ، Salix aviunـــ چنار Platanus  orientali   و درختـچه هایی از  قبـیل  :  کلیکک ، ال سیاه  ، ال سـفـیـد  ، آلاش ، گوشوار ، جَر ، سـیاه تـلـو و درختـهایی با مـیوه های جنگلی از قبیل :  سیب وحشی ( تَل سیب )،  آلوچه ی وحشی ( ریک هلی ) گلابی  وحشی (همروتلک ) ، بـارونک  ( اَلندری ) ، ازگـیل  وحشی (کنس ) ، ولیک سیاه  ،  ولیک قرمز  ، ولیک جگری ، زرشک کبود  وزرشک قرمز تشکیل می دهند .  

   منطقه ی نیمه جنگلی که حد فاصل بین جنگل و مرتع را تشکیل میدهد واصطلاحا ً اکوتن (ECOTON  ( نامیده میشود . عمدتا ً پوشیده از درختچه های کوتاه قد  ، ارس  ،  ریس  ،  زرشک  ،  آلوچه  ، لِوَر  و  ......است .

   منطقه ی استپی آن شامل چندین مرتع بزرگ بنام های ،  نیرکلم  ،  اسپرس  ، بارانداز  و  اتلنگ  می باشد

 

/ 1 نظر / 22 بازدید