اخبار زانوس

نماینده هیات امناء مسجد زانوس از روند پیشرفت ساخت مسجد زانوس به مردم حاضر در مسجد گزارش داد و خواستار حمایت مالی بیشتر مردم بویژه اهالی زانوس شدند

/ 0 نظر / 14 بازدید